Tìm kiếm nâng cao
Bạn đã lưu vào mục danh sách Bạn đã hủy mục danh sách Xin vui lòng đợi trong chốc lát... Trang cá nhân Bạn vui lòng nhập vào thông tin tìm kiếm. Toàn bộ Tài liệu số (Toàn văn) Xin chào, khách! Đăng nhập Đăng xuất

 • 1. Xử lý nền đất yếu trong xây dựng: phần 1

  Chỉ số Phân loại thập phân Dewey:  624.15

  Thông tin xuất bản:  Hà Nội : Xây dựng , 2011

  Dạng tài liệu: Tài liệu số (Toàn văn)

  Từ khóa:  ; Ebook Kinh tế vận tải; Ebook Kinh tế xây dựng; Ebook Kỹ thuật kết cấu công trình; Ebook Kỹ thuật nền móng và công trình ngầm; Ebook Kỹ thuật xây dựng; Ebook Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông; Ebook Nền móng; Ebook Ngành Kỹ thuật xây dựng; Ebook Quản lý dự án xây dựng; Ebook Quy hoạch và thiết kế công trình giao thông; Ebook Tiếng Việt; Ebook Xây dựng cầu đường; Ebook Xây dựng cầu hầm; Ebook Xây dựng công trình thủy và thềm lục địa; Ebook Xây dựng dân dụng và công nghiệp; Ebook Xây dựng đường bộ; Ebook Xây dựng đường sắt metro;

  Lưu danh sách

  0 0
 • 2. Xử lý nước thải công nghiệp.

  Tác giả: Lâm Minh Triết, Nguyễn Thanh Hùng

  Chỉ số Phân loại thập phân Dewey:  693.5 X550L/22

  Thông tin xuất bản:  TP. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia , 2008

  Dạng tài liệu: Tài liệu số (Toàn văn)

  Từ khóa:  Ebook; Ebook Công trình giao thông; Ebook Kinh tế vận tải; Ebook Kinh tế xây dựng; Ebook Kỹ thuật kết cấu công trình; Ebook Kỹ thuật nền móng và công trình ngầm; Ebook Kỹ thuật xây dựng; Ebook Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông; Ebook Ngành Kỹ thuật xây dựng; Ebook Quản lý dự án xây dựng; Ebook Quy hoạch và thiết kế công trình giao thông; Ebook Xây dựng cầu đường; Ebook Xây dựng cầu hầm; Ebook Xây dựng công trình thủy và thềm lục địa; Ebook Xây dựng dân dụng và công nghiệp; Ebook Xây dựng đường bộ; Ebook Xây dựng đường sắt metro; Tạp chí giao thông vận tải;

  Lưu danh sách

  0 0
 • 3. Xử lý nước thải đô thị và công nghiệp .

  Tác giả: Lâm Minh Triết, Nguyễn Thanh Hùng

  Chỉ số Phân loại thập phân Dewey:  693.5 X550L/22

  Thông tin xuất bản:  TP. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia , 2008

  Dạng tài liệu: Tài liệu số (Toàn văn)

  Từ khóa:  Ebook; Ebook Công trình giao thông; Ebook Kinh tế vận tải; Ebook Kinh tế xây dựng; Ebook Kỹ thuật kết cấu công trình; Ebook Kỹ thuật nền móng và công trình ngầm; Ebook Kỹ thuật xây dựng; Ebook Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông; Ebook Ngành Kỹ thuật xây dựng; Ebook Quản lý dự án xây dựng; Ebook Quy hoạch và thiết kế công trình giao thông; Ebook Xây dựng cầu đường; Ebook Xây dựng cầu hầm; Ebook Xây dựng công trình thủy và thềm lục địa; Ebook Xây dựng dân dụng và công nghiệp; Ebook Xây dựng đường bộ; Ebook Xây dựng đường sắt metro; Tạp chí giao thông vận tải;

  Lưu danh sách

  0 0
 • 4. Giáo trình địa chất công trình

  Chỉ số Phân loại thập phân Dewey:  624.202 N254V/11

  Thông tin xuất bản:  H.: Xây dựng , 2011

  Dạng tài liệu: Tài liệu số (Toàn văn)

  Từ khóa:  Ebook; Ebook Công trình giao thông; Ebook Kinh tế vận tải; Ebook Kinh tế xây dựng; Ebook Kỹ thuật kết cấu công trình; Ebook Kỹ thuật nền móng và công trình ngầm; Ebook Kỹ thuật xây dựng; Ebook Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông; Ebook Ngành Kỹ thuật xây dựng; Ebook Quy hoạch và thiết kế công trình giao thông; Ebook Tiếng Việt; Ebook Xây dựng cầu đường; Ebook Xây dựng cầu hầm; Ebook Xây dựng dân dụng và công nghiệp; Ebook Xây dựng đường bộ; Ebook Xây dựng đường sắt metro;

  Lưu danh sách

  0 0
 • 5. Tiêu chuẩn thiết kế công trình công nghiệp nông nghiệp và thủy lợi

  Chỉ số Phân loại thập phân Dewey:  693 T309CH/22

  Thông tin xuất bản:  Bộ Giao thông vận tải

  Dạng tài liệu: Tài liệu số (Toàn văn)

  Từ khóa:  Ebook; Ebook Bê tông cốt thép; Ebook Công trình giao thông; Ebook Kinh tế vận tải; Ebook Kinh tế xây dựng; Ebook Kỹ thuật kết cấu công trình; Ebook Kỹ thuật nền móng và công trình ngầm; Ebook Kỹ thuật xây dựng; Ebook Ngành Kỹ thuật xây dựng; Ebook Quản lý dự án xây dựng; Ebook Tiếng Việt; Ebook Xây dựng dân dụng và công nghiệp;

  Lưu danh sách

  0 0
 • 6. Giáo trình địa chất công trình

  Chỉ số Phân loại thập phân Dewey:  624.202 N254V/11

  Thông tin xuất bản:  H.: Xây dựng , 2011

  Dạng tài liệu: Tài liệu số (Toàn văn)

  Từ khóa:  Ebook; Ebook Công trình giao thông; Ebook Kinh tế vận tải; Ebook Kinh tế xây dựng; Ebook Kỹ thuật kết cấu công trình; Ebook Kỹ thuật nền móng và công trình ngầm; Ebook Kỹ thuật xây dựng; Ebook Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông; Ebook Ngành Kỹ thuật xây dựng; Ebook Quy hoạch và thiết kế công trình giao thông; Ebook Tiếng Việt; Ebook Xây dựng cầu đường; Ebook Xây dựng cầu hầm; Ebook Xây dựng dân dụng và công nghiệp; Ebook Xây dựng đường bộ; Ebook Xây dựng đường sắt metro;

  Lưu danh sách

  0 0
 • 7. Tiêu chuẩn thiết kế công trình xây dựng

  Chỉ số Phân loại thập phân Dewey:  693 T309CH/22

  Thông tin xuất bản:  Bộ Giao thông vận tải

  Dạng tài liệu: Tài liệu số (Toàn văn)

  Từ khóa:  Ebook; Ebook Bê tông cốt thép; Ebook Công trình giao thông; Ebook Kinh tế vận tải; Ebook Kinh tế xây dựng; Ebook Kỹ thuật kết cấu công trình; Ebook Kỹ thuật nền móng và công trình ngầm; Ebook Kỹ thuật xây dựng; Ebook Ngành Kỹ thuật xây dựng; Ebook Quản lý dự án xây dựng; Ebook Tiếng Việt; Ebook Xây dựng dân dụng và công nghiệp;

  Lưu danh sách

  0 0
 • 8. Nền móng

  Tác giả: GS. TSKH. Bùi Anh Định, PGS. TS. Nguyễn Sỹ Ngọc

  Chỉ số Phân loại thập phân Dewey:  624.202

  Thông tin xuất bản:  H.: Xây dựng , 2008

  Dạng tài liệu: Tài liệu số (Toàn văn)

  Từ khóa:  Ebook; Ebook Công trình giao thông; Ebook Kinh tế vận tải; Ebook Kinh tế xây dựng; Ebook Kỹ thuật kết cấu công trình; Ebook Kỹ thuật nền móng và công trình ngầm; Ebook Kỹ thuật xây dựng; Ebook Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông; Ebook Ngành Kỹ thuật xây dựng; Ebook Quy hoạch và thiết kế công trình giao thông; Ebook Tiếng Việt; Ebook Xây dựng cầu đường; Ebook Xây dựng cầu hầm; Ebook Xây dựng dân dụng và công nghiệp; Ebook Xây dựng đường bộ; Ebook Xây dựng đường sắt metro;

  Lưu danh sách

  0 0
 • 9. Tiêu chuẩn phòng chóng cháy nổ công trình và an toàn xây dựng

  Chỉ số Phân loại thập phân Dewey:  693 T309CH/22

  Thông tin xuất bản:  Hà Nội : Đại học Giao thông vận tải , 2006

  Dạng tài liệu: Tài liệu số (Toàn văn)

  Từ khóa:  Ebook; Ebook Bê tông cốt thép; Ebook Công trình giao thông; Ebook Kinh tế vận tải; Ebook Kinh tế xây dựng; Ebook Kỹ thuật kết cấu công trình; Ebook Kỹ thuật nền móng và công trình ngầm; Ebook Kỹ thuật xây dựng; Ebook Ngành Kỹ thuật xây dựng; Ebook Quản lý dự án xây dựng; Ebook Tiếng Việt; Ebook Xây dựng dân dụng và công nghiệp;

  Lưu danh sách

  0 0
 • 10. Thi công đất

  Tác giả: Đặng Đình Minh

  Chỉ số Phân loại thập phân Dewey:  690.01 TH300C/22

  Thông tin xuất bản:  TP. Hồ Chí Minh : Xây dựng , 2007

  Dạng tài liệu: Tài liệu số (Toàn văn)

  Từ khóa:  Ebook Công trình giao thông; Ebook Kinh tế vận tải; Ebook Kinh tế xây dựng; Ebook Kỹ thuật kết cấu công trình; Ebook Kỹ thuật nền móng và công trình ngầm; Ebook Kỹ thuật Xây dựng; Ebook Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông; Ebook Quản lý dự án xây dựng; Ebook Quy hoạch và thiết kế công trình giao thông; Ebook Tiếng Việt; Ebook Xây dựng dân dụng và công nghiệp;

  Lưu danh sách

  0 0
 • 11. Thi công đất

  Tác giả: Đặng Đình Minh

  Chỉ số Phân loại thập phân Dewey:  690.01 TH300C/22

  Thông tin xuất bản:  TP. Hồ Chí Minh : Xây dựng , 2007

  Dạng tài liệu: Tài liệu số (Toàn văn)

  Từ khóa:  Ebook Công trình giao thông; Ebook Kinh tế vận tải; Ebook Kinh tế xây dựng; Ebook Kỹ thuật kết cấu công trình; Ebook Kỹ thuật nền móng và công trình ngầm; Ebook Kỹ thuật Xây dựng; Ebook Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông; Ebook Quản lý dự án xây dựng; Ebook Quy hoạch và thiết kế công trình giao thông; Ebook Tiếng Việt; Ebook Xây dựng dân dụng và công nghiệp;

  Lưu danh sách

  0 0
 • 12. Thi công cốt thép dự ứng lực

  Tác giả: Đặng Đình Minh

  Chỉ số Phân loại thập phân Dewey:  693 TH300C/22

  Thông tin xuất bản:  Hà Nội : Xây Dựng , 2010

  Dạng tài liệu: Tài liệu số (Toàn văn)

  Từ khóa:  Ebook Bê tông cốt thép; Ebook Công trình giao thông; Ebook Kinh tế vận tải; Ebook Kinh tế xây dựng; Ebook Kỹ thuật kết cấu công trình; Ebook Kỹ thuật nền móng và công trình ngầm; Ebook Kỹ thuật xây dựng; Ebook Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông; Ebook Ngành Kỹ thuật xây dựng; Ebook Quản lý dự án xây dựng; Ebook Tiếng Việt; Ebook Xây dựng cầu đường; Ebook Xây dựng cầu hầm; Ebook Xây dựng công trình thủy và thềm lục địa; Ebook Xây dựng dân dụng và công nghiệp; Ebook Xây dựng đường bộ; Ebook Xây dựng đường sắt metro;

  Lưu danh sách

  0 0
 • 13. Thi công cốt thép dự ứng lực

  Tác giả: Đặng Đình Minh

  Chỉ số Phân loại thập phân Dewey:  693 TH300C/22

  Thông tin xuất bản:  Hà Nội : Xây Dựng , 2010

  Dạng tài liệu: Tài liệu số (Toàn văn)

  Từ khóa:  Ebook Bê tông cốt thép; Ebook Công trình giao thông; Ebook Kinh tế vận tải; Ebook Kinh tế xây dựng; Ebook Kỹ thuật kết cấu công trình; Ebook Kỹ thuật nền móng và công trình ngầm; Ebook Kỹ thuật xây dựng; Ebook Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông; Ebook Ngành Kỹ thuật xây dựng; Ebook Quản lý dự án xây dựng; Ebook Tiếng Việt; Ebook Xây dựng cầu đường; Ebook Xây dựng cầu hầm; Ebook Xây dựng công trình thủy và thềm lục địa; Ebook Xây dựng dân dụng và công nghiệp; Ebook Xây dựng đường bộ; Ebook Xây dựng đường sắt metro;

  Lưu danh sách

  0 0
 • 14. Sàn sườn bê tông cốt thép toàn khối

  Tác giả: GS.TS.Nguyễn Đình Cống , THS. Nguyễn Duy Bân.

  Chỉ số Phân loại thập phân Dewey:  693 S105S/22

  Thông tin xuất bản:  Hà Nội : Khoa học và kỹ thuật , 2013

  Dạng tài liệu: Tài liệu số (Toàn văn)

  Từ khóa:  Ebook Bê tông cốt thép; Ebook Công trình giao thông; Ebook Kinh tế vận tải; Ebook Kinh tế xây dựng; Ebook Kỹ thuật kết cấu công trình; Ebook Kỹ thuật nền móng và công trình ngầm; Ebook Kỹ thuật xây dựng; Ebook Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông; Ebook Ngành Kỹ thuật xây dựng; Ebook Quản lý dự án xây dựng; Ebook Tiếng Việt; Ebook Xây dựng cầu đường; Ebook Xây dựng cầu hầm; Ebook Xây dựng công trình thủy và thềm lục địa; Ebook Xây dựng dân dụng và công nghiệp; Ebook Xây dựng đường bộ; Ebook Xây dựng đường sắt metro;

  Lưu danh sách

  0 0
 • 15. Xử lí nước thải

  Tác giả: PGS.TS.Hoàng Huệ

  Chỉ số Phân loại thập phân Dewey:  693.5 X550L/22

  Thông tin xuất bản:  Hà Nội : Xây dựng , 2005

  Dạng tài liệu: Tài liệu số (Toàn văn)

  Từ khóa:  Ebook; Ebook Công trình giao thông; Ebook Kinh tế vận tải; Ebook Kinh tế xây dựng; Ebook Kỹ thuật kết cấu công trình; Ebook Kỹ thuật nền móng và công trình ngầm; Ebook Kỹ thuật xây dựng; Ebook Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông; Ebook Ngành Kỹ thuật xây dựng; Ebook Quản lý dự án xây dựng; Ebook Quy hoạch và thiết kế công trình giao thông; Ebook Xây dựng cầu đường; Ebook Xây dựng cầu hầm; Ebook Xây dựng công trình thủy và thềm lục địa; Ebook Xây dựng dân dụng và công nghiệp; Ebook Xây dựng đường bộ; Ebook Xây dựng đường sắt metro; Tạp chí giao thông vận tải;

  Lưu danh sách

  0 0
 • 16. Xử lý nước thải

  Tác giả: PGS.TS.Hoàng Huệ

  Chỉ số Phân loại thập phân Dewey:  693.5 X550L/22

  Thông tin xuất bản:  Hà Nội : Xây dựng , 2005

  Dạng tài liệu: Tài liệu số (Toàn văn)

  Từ khóa:  Ebook; Ebook Công trình giao thông; Ebook Kinh tế vận tải; Ebook Kinh tế xây dựng; Ebook Kỹ thuật kết cấu công trình; Ebook Kỹ thuật nền móng và công trình ngầm; Ebook Kỹ thuật xây dựng; Ebook Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông; Ebook Ngành Kỹ thuật xây dựng; Ebook Quản lý dự án xây dựng; Ebook Quy hoạch và thiết kế công trình giao thông; Ebook Xây dựng cầu đường; Ebook Xây dựng cầu hầm; Ebook Xây dựng công trình thủy và thềm lục địa; Ebook Xây dựng dân dụng và công nghiệp; Ebook Xây dựng đường bộ; Ebook Xây dựng đường sắt metro; Tạp chí giao thông vận tải;

  Lưu danh sách

  0 0
 • 17. Công nghệ khai thác than hầm lò.

  Tác giả: Vũ Đình Tiến, Trần Văn Than

  Chỉ số Phân loại thập phân Dewey:  625.7 C433NGH/22

  Thông tin xuất bản:  Hà Nội , 2005

  Dạng tài liệu: Tài liệu số (Toàn văn)

  Từ khóa:  Ebook Công trình giao thông; Ebook Khóa luận; Ebook Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông; Ebook Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông chính quy; Ebook Xây dựng đường sắt metro; Tủ sách online;

  Lưu danh sách

  0 0
 • 18. Nền móng

  Tác giả: Châu Ngọc Ẩn(Chủ biên)

  Chỉ số Phân loại thập phân Dewey:  624.15

  Thông tin xuất bản:  Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh , 2002

  Dạng tài liệu: Tài liệu số (Toàn văn)

  Từ khóa:  Ebook Kỹ thuật kết cấu công trình; Ebook Kỹ thuật nền móng và công trình ngầm; Ebook Kỹ thuật Xây dựng; Ebook Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông; Ebook Quy hoạch và thiết kế công trình giao thông; Ebook Tiếng Việt; Ebook Xây dựng cầu đường; Ebook Xây dựng cầu hầm; Ebook Xây dựng công trình thủy và thềm lục địa; Ebook Xây dựng dân dụng và công nghiệp; Ebook Xây dựng đường bộ; Ebook Xây dựng đường sắt metro; Nền móng công trình;

  Lưu danh sách

  0 0
 • 19. Công nghệ khai thác than hầm lò.

  Tác giả: Vũ Đình Tiến, Trần Văn Than

  Chỉ số Phân loại thập phân Dewey:  625.7 C433NGH/22

  Thông tin xuất bản:  Hà Nội , 2005

  Dạng tài liệu: Tài liệu số (Toàn văn)

  Từ khóa:  Ebook Công trình giao thông; Ebook Khóa luận; Ebook Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông; Ebook Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông chính quy; Ebook Xây dựng đường sắt metro; Tủ sách online;

  Lưu danh sách

  0 0
 • 20. Giáo trình Nền móng cầu đường . phần 2

  Chỉ số Phân loại thập phân Dewey:  624.15 GI108TR/18

  Dạng tài liệu: Tài liệu số (Toàn văn)

  Từ khóa:  Ebook Kinh tế xây dựng; Ebook Kỹ thuật kết cấu công trình; Ebook Kỹ thuật nền móng và công trình ngầm; Ebook Kỹ thuật xây dựng; Ebook Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông; Ebook Nền móng; Ebook Ngành Kỹ thuật xây dựng; Ebook Quản lý dự án xây dựng; Ebook Quy hoạch và thiết kế công trình giao thông; Ebook Tiếng Việt; Ebook Xây dựng cầu đường; Ebook Xây dựng cầu hầm; Ebook Xây dựng công trình thủy và thềm lục địa; Ebook Xây dựng dân dụng và công nghiệp; Ebook Xây dựng đường bộ; Ebook Xây dựng đường sắt metro;

  Lưu danh sách

  0 0

Danh mục

Tác giả

Từ khóa

Năm xuất bản

Nhà xuất bản

Phân loại DDC

Series

Ngôn ngữ

Lưu danh sách Hủy danh sách --Sắp xếp bởi-- Trang Ký hiệu Danh mục  Download (Tải file) Dữ liệu điện tử Địa chỉ truy cập Không tìm thấy biểu ghi nào. Dạng tài liệu ISSN Tác giả Nhà xuất bản Từ khóa Series Tiêu đề đề mục Ngôn ngữ Phân loại NLM Phân loại DDC Tài liệu số (Toàn văn) Năm xuất bản Xem nhiều hơn Xem rút gọn Lọc -  Bỏ điều kiện lọc này Nhan đề Chỉ số Phân loại thập phân Dewey Số định danh Thông tin xuất bản Mục đến của Trang trước Trang tiếp Trang đầu Trang cuối Tiêu đề Thêm vào danh sách của tôi Đã trong danh sách của tôi Bạn vui lòng nhập thông tin tìm kiếm trong tập kết quả. Không tìm thấy kết quả tìm kiếm của bạn. Bạn vui lòng thử lại. Kết quả tìm kiếm cho: