Tìm kiếm nâng cao
Bạn đã lưu vào mục danh sách Bạn đã hủy mục danh sách Xin vui lòng đợi trong chốc lát... Trang cá nhân Bạn vui lòng nhập vào thông tin tìm kiếm. Toàn bộ Tài liệu số (Toàn văn) Xin chào, khách! Đăng nhập Đăng xuất

 • 1. Thủy văn công trình

  Tác giả: Nguyễn Khắc Cường

  Chỉ số Phân loại thập phân Dewey:  627.1 TH524V/21

  Thông tin xuất bản:  TP. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh , 2010

  Dạng tài liệu: Tài liệu số (Toàn văn)

  Từ khóa:  Ebook Công trình giao thông; Ebook Kinh tế vận tải; Ebook Kinh tế vận tải biển; Ebook Kỹ thuật Xây dựng; Ebook Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông; Ebook Tiếng Việt; Ebook Xây dựng cầu đường; Ebook Xây dựng cầu hầm; Ebook Xây dựng công trình thủy và thềm lục địa; Ebook Xây dựng đường bộ; Ebook Xây dựng đường sắt metro;

  Lưu danh sách

  0 15
 • 2. Điều khiển tối ưu luông video điểm - đa điểm trong mạng 5G siêu dày đặc : Luận án tiến sỹ Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa

  Tác giả: Phan Thanh Minh ; GVHD PGS. TS. Đặng Xuân Kiên, TS. Võ Nguyên Sơn

  Chỉ số Phân loại thập phân Dewey:  004 Đ309KH/21

  Thông tin xuất bản:  TP. Hồ Chí Minh : Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh , 2021

  Dạng tài liệu: Luận án, luận văn

  Ký hiệu: LA21003655

  Từ khóa:  LA Điện; LA Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa; Luận án Tiến sỹ;

  Lưu danh sách

  0
 • 3. Modern Control Systems : Chương 8-13

  Tác giả: Richard C. Dorf, Robert H. Bishop

  Chỉ số Phân loại thập phân Dewey:  623.8 Modern/21

  Thông tin xuất bản:  America : Knxb , 2011

  Dạng tài liệu: Sách truyền thống

  Ký hiệu: KS1N010966

  Từ khóa:  Marine; Maritime; Shipbuilding; TA Công nghệ đóng tàu thủy; TA Kỹ thuật công trình ngoài khơi; TA Kỹ thuật tàu thủy; TA Thiết kế thân tàu thủy; TA Viện Cơ khí; Tiếng Anh;

  Lưu danh sách

  0
 • 4. Kỹ thuật đo . Tập 1 , Đo điện

  Tác giả: Nguyễn Ngọc Tân, Ngô Văn Ky

  Chỉ số Phân loại thập phân Dewey:  621.37 K600TH/18

  Thông tin xuất bản:  TP. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh , 2015

  Dạng tài liệu: Tài liệu số (Toàn văn)

  Từ khóa:  Ebook Cơ khí ô tô; Ebook Công nghệ đóng tàu thủy; Ebook Điện; Ebook Điện công nghiệp; Ebook Điện tử viễn thông; Ebook Điện và Tự động tàu thủy; Ebook Hệ thống điện giao thông; Ebook Kỹ thuật công trình ngoài khơi; Ebook Kỹ thuật điện; Ebook Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Ebook Kỹ thuật tàu thủy; Ebook Thiết kế thân tàu thủy; Ebook Tiếng Việt; Ebook Viện Cơ khí; Ebook Viện Hàng hải;

  Lưu danh sách

  0 3
 • 5. Bài tập cơ học đất

  Tác giả: Vũ Công Ngữ, Nguyễn Văn Thông

  Chỉ số Phân loại thập phân Dewey:  624.15 B103T/11

  Thông tin xuất bản:  H.: Giáo dục Việt Nam , 2011

  Dạng tài liệu: Tài liệu số (Toàn văn)

  Từ khóa:  Ebook Công trình giao thông; Ebook Kinh tế vận tải; Ebook Kinh tế xây dựng; Ebook Kỹ thuật kết cấu công trình; Ebook Kỹ thuật nền móng và công trình ngầm; Ebook Kỹ thuật Xây dựng; Ebook Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông; Ebook Quản lý dự án xây dựng; Ebook Quy hoạch và thiết kế công trình giao thông; Ebook Tiếng Việt; Ebook Xây dựng cầu đường; Ebook Xây dựng cầu hầm; Ebook Xây dựng công trình thủy và thềm lục địa; Ebook Xây dựng dân dụng và công nghiệp; Ebook Xây dựng đường bộ; Ebook Xây dựng đường sắt metro;

  Lưu danh sách

  0 4
 • 6. Mạch điện tử I

  Tác giả: PGS. TS. Lê Tiến Thường

  Chỉ số Phân loại thập phân Dewey:  621.381 M102Đ/16

  Thông tin xuất bản:  TP. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh , 2010

  Dạng tài liệu: Tài liệu số (Toàn văn)

  Từ khóa:  Ebook Điện; Ebook Điện công nghiệp; Ebook Điện tử viễn thông; Ebook Điện và Tự động tàu thủy; Ebook Hệ thống điện giao thông; Ebook Kỹ thuật điện; Ebook Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Ebook Tiếng Việt; Ebook Viện Hàng hải;

  Lưu danh sách

  0 2
 • 7. Mạch điện tử II

  Tác giả: Lê Tiến Thường

  Chỉ số Phân loại thập phân Dewey:  621.381 M102Đ

  Thông tin xuất bản:  TP. Hồ Chí Minh : ĐHQG Tp. HCM , 2009

  Dạng tài liệu: Tài liệu số (Toàn văn)

  Từ khóa:  Ebook Cơ khí ô tô; Ebook Điện; Ebook Điện công nghiệp; Ebook Điện tử viễn thông; Ebook Điện và Tự động tàu thủy; Ebook Hệ thống điện giao thông; Ebook Kỹ thuật cơ khí; Ebook Kỹ thuật điện; Ebook Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Ebook Tiếng Việt; Ebook Viện Hàng hải;

  Lưu danh sách

  0 1
 • 8. Mạch điện I

  Tác giả: Phạm Thị Cư (Chủ biên); Lê Minh Cương, Trương Trọng Tuấn Mỹ

  Chỉ số Phân loại thập phân Dewey:  621.3 M102Đ/17

  Thông tin xuất bản:  TP. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh , 2016

  Dạng tài liệu: Tài liệu số (Toàn văn)

  Từ khóa:  Ebook Điện; Ebook Điện công nghiệp; Ebook Điện tử viễn thông; Ebook Điện và Tự động tàu thủy; Ebook Hệ thống điện giao thông; Ebook Kỹ thuật điện; Ebook Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Ebook Tiếng Việt; Ebook Viện Hàng hải; Mạch điện;

  Lưu danh sách

  0 0
 • 9. Kết cấu nhà cao tầng bê tông cốt thép

  Tác giả: PGS. TS. Lê Thanh Huấn

  Chỉ số Phân loại thập phân Dewey:  693.54 K258C/14

  Thông tin xuất bản:  H.: Xây dựng , 2013

  Dạng tài liệu: Tài liệu số (Toàn văn)

  Từ khóa:  Ebook Kinh tế vận tải; Ebook Kinh tế xây dựng; Ebook Kỹ thuật kết cấu công trình; Ebook Kỹ thuật nền móng và công trình ngầm; Ebook Kỹ thuật xây dựng; Ebook Quản lý dự án xây dựng; Ebook Tiếng Việt; Ebook Xây dựng dân dụng và công nghiệp;

  Lưu danh sách

  0 0
 • 10. Hướng dẫn đồ án môn học nền và móng

  Tác giả: Châu Ngọc Ẩn

  Chỉ số Phân loại thập phân Dewey:  624.15 H561D/17

  Thông tin xuất bản:  H.: Xây dựng , 2013

  Dạng tài liệu: Tài liệu số (Toàn văn)

  Từ khóa:  Ebook Công trình giao thông; Ebook Kinh tế vận tải; Ebook Kinh tế xây dựng; Ebook Kỹ thuật kết cấu công trình; Ebook Kỹ thuật nền móng và công trình ngầm; Ebook Kỹ thuật xây dựng; Ebook Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông; Ebook Quy hoạch và thiết kế công trình giao thông; Ebook Tiếng Việt; Ebook Xây dựng cầu đường; Ebook Xây dựng cầu hầm; Ebook Xây dựng công trình thủy và thềm lục địa; Ebook Xây dựng dân dụng và công nghiệp; Ebook Xây dựng đường bộ; Ebook Xây dựng đường sắt metro;

  Lưu danh sách

  0 2
 • 11. Hướng dẫn đồ án môn học kết cấu thép khung nhà công nghiệp một tầng

  Tác giả: ThS. Ngô Vi Long

  Chỉ số Phân loại thập phân Dewey:  693.71 H561D/17

  Thông tin xuất bản:  TP. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh , 2016

  Dạng tài liệu: Tài liệu số (Toàn văn)

  Từ khóa:  Ebook Kỹ thuật kết cấu công trình; Ebook Kỹ thuật xây dựng; Ebook Tiếng Việt; Ebook Xây dựng dân dụng và công nghiệp;

  Lưu danh sách

  0 0
 • 12. Địa chất công trình

  Tác giả: Đỗ Tạo

  Chỉ số Phân loại thập phân Dewey:  624.15 Đ301CH/13

  Thông tin xuất bản:  TP. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh , 2011

  Dạng tài liệu: Tài liệu số (Toàn văn)

  Từ khóa:  Ebook Công trình giao thông; Ebook Kinh tế vận tải; Ebook Kinh tế xây dựng; Ebook Kỹ thuật kết cấu công trình; Ebook Kỹ thuật nền móng và công trình ngầm; Ebook Kỹ thuật xây dựng; Ebook Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông; Ebook Quản lý dự án xây dựng; Ebook Quy hoạch và thiết kế công trình giao thông; Ebook Tiếng Việt; Ebook Xây dựng cầu đường; Ebook Xây dựng cầu hầm; Ebook Xây dựng công trình thủy và thềm lục địa; Ebook Xây dựng dân dụng và công nghiệp; Ebook Xây dựng đường bộ; Ebook Xây dựng đường sắt metro;

  Lưu danh sách

  0 0
 • 13. Cơ học đất

  Tác giả: GS. TS. Vũ Công Ngữ (Chủ biên), TS. Nguyễn Văn Dũng

  Chỉ số Phân loại thập phân Dewey:  624.151 C460H/07

  Thông tin xuất bản:  H.: Khoa học - Kỹ thuật , 2006

  Dạng tài liệu: Tài liệu số (Toàn văn)

  Từ khóa:  Ebook Công trình giao thông; Ebook Kinh tế vận tải; Ebook Kinh tế xây dựng; Ebook Kỹ thuật kết cấu công trình; Ebook Kỹ thuật nền móng và công trình ngầm; Ebook Kỹ thuật xây dựng; Ebook Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông; Ebook Quản lý dự án xây dựng; Ebook Quy hoạch và thiết kế công trình giao thông; Ebook Tiếng Việt; Ebook Xây dựng cầu đường; Ebook Xây dựng cầu hầm; Ebook Xây dựng công trình thủy và thềm lục địa; Ebook Xây dựng dân dụng và công nghiệp; Ebook Xây dựng đường bộ; Ebook Xây dựng đường sắt metro;

  Lưu danh sách

  0 0
 • 14. Bài tập và đồ án môn học kết cấu bê tông cốt thép

  Tác giả: PGS. TS. Trần Mạnh Tuân (Chủ biên); ThS. Vũ Thị Thu Thủy, KS. Nguyễn Thị Thúy Điểm

  Chỉ số Phân loại thập phân Dewey:  693.54 B103T/12

  Thông tin xuất bản:  H.: Xây dựng , 2012

  Dạng tài liệu: Tài liệu số (Toàn văn)

  Từ khóa:  Ebook Công trình giao thông; Ebook Kinh tế vận tải; Ebook Kinh tế xây dựng; Ebook Kỹ thuật kết cấu công trình; Ebook Kỹ thuật nền móng và công trình ngầm; Ebook Kỹ thuật xây dựng; Ebook Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông; Ebook Quản lý dự án xây dựng; Ebook Tiếng Việt; Ebook Xây dựng cầu đường; Ebook Xây dựng cầu hầm; Ebook Xây dựng công trình thủy và thềm lục địa; Ebook Xây dựng dân dụng và công nghiệp; Ebook Xây dựng đường bộ; Ebook Xây dựng đường sắt metro;

  Lưu danh sách

  0 0
 • 15. Bài tập mạch điện I

  Tác giả: Phạm Thị Cư (Chủ biên); Lê Minh Cương, Trương Trọng Tuấn Mỹ

  Chỉ số Phân loại thập phân Dewey:  621.381 5 B103T/11

  Thông tin xuất bản:  TP. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh , 2011

  Dạng tài liệu: Tài liệu số (Toàn văn)

  Từ khóa:  Ebook Điện; Ebook Điện công nghiệp; Ebook Điện tử viễn thông; Ebook Điện và Tự động tàu thủy; Ebook Hệ thống điện giao thông; Ebook Kỹ thuật điện; Ebook Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Ebook Tiếng Việt; Ebook Viện Hàng hải; Mạch điện;

  Lưu danh sách

  0 0
 • 16. Thủy nghiệp cơ bản và thông hiệu hàng hải

  Tác giả: TS. TTr. Nguyễn Viết Thành, ThS. TTr. Trương Minh Hải

  Chỉ số Phân loại thập phân Dewey:  623.88 TH524NGH/18

  Thông tin xuất bản:  H.: Khoa học - kỹ thuật , 2011

  Dạng tài liệu: Tài liệu số (Toàn văn)

  Từ khóa:  Ebook Điều khiển tàu biển; Ebook Khoa học hàng hải; Ebook Quản lý Hàng hải; Ebook Tiếng Việt; Ebook Viện Hàng hải; Thông hiệu hàng hải; Thủy nghiệp;

  Lưu danh sách

  0 0
 • 17. Thi công cầu thép

  Tác giả: Lê Đình Tâm, Nguyễn Tiến Oanh, Nguyễn Trâm

  Chỉ số Phân loại thập phân Dewey:  624.25 TH300C/16

  Thông tin xuất bản:  Hà Nội : Xây dựng , 2013

  Dạng tài liệu: Tài liệu số (Toàn văn)

  Từ khóa:  Ebook Công trình giao thông; Ebook Kinh tế vận tải; Ebook Kinh tế xây dựng; Ebook Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông; Ebook Quản lý dự án xây dựng; Ebook Tiếng Việt; Ebook Xây dựng cầu đường; Ebook Xây dựng cầu hầm; Ebook Xây dựng đường bộ;

  Lưu danh sách

  0 0
 • 18. Ổn định tàu biển

  Tác giả: PGS. TS. TTr. Nguyễn Văn Thư (Chủ biên), ThS. TTr. Bùi Trọng Hùng

  Chỉ số Phân loại thập phân Dewey:  623.88 Ô454Đ/19

  Thông tin xuất bản:  H.: Khoa học - Kỹ thuật , 2014

  Dạng tài liệu: Tài liệu số (Toàn văn)

  Từ khóa:  Ebook Điều khiển tàu biển; Ebook Khoa học hàng hải; Ebook Kỹ thuật tàu thủy; Ebook Quản lý Hàng hải; Ebook Tiếng Việt; Ebook Viện Cơ khí; Ebook Viện Hàng hải;

  Lưu danh sách

  0 6
 • 19. Kết cấu thép nhà dân dụng và công nghiệp

  Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Quang Viên (Chủ biên); ThS. Phạm Văn Tư, ThS. Hoàng Văn Quang

  Chỉ số Phân loại thập phân Dewey:  693.54 K258C/13

  Thông tin xuất bản:  H.: Khoa học - Kỹ thuật , 2013

  Dạng tài liệu: Tài liệu số (Toàn văn)

  Từ khóa:  Ebook Kỹ thuật kết cấu công trình; Ebook Kỹ thuật nền móng và công trình ngầm; Ebook Kỹ thuật xây dựng; Ebook Tiếng Việt; Ebook Xây dựng dân dụng và công nghiệp;

  Lưu danh sách

  0 0
 • 20. Giáo trình tổ chức thi công

  Tác giả: Bộ Xây dựng

  Chỉ số Phân loại thập phân Dewey:  690.01 GI108TR/16

  Thông tin xuất bản:  Hà Nội : Xây dựng , 2016

  Dạng tài liệu: Tài liệu số (Toàn văn)

  Từ khóa:  Ebook Công trình giao thông; Ebook Kinh tế xây dựng; Ebook Kỹ thuật kết cấu công trình; Ebook Kỹ thuật nền móng và công trình ngầm; Ebook Kỹ thuật Xây dựng; Ebook Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông; Ebook Quản lý dự án xây dựng; Ebook Quy hoạch và thiết kế công trình giao thông; Ebook Tiếng Việt; Ebook Tổ chức thi công; Ebook Xây dựng dân dụng và công nghiệp;

  Lưu danh sách

  0 0

Danh mục

Tác giả

Từ khóa

Năm xuất bản

Nhà xuất bản

Phân loại DDC

Series

Ngôn ngữ

Lưu danh sách Hủy danh sách --Sắp xếp bởi-- Trang Ký hiệu Danh mục  Download (Tải file) Dữ liệu điện tử Địa chỉ truy cập Không tìm thấy biểu ghi nào. Dạng tài liệu ISSN Tác giả Nhà xuất bản Từ khóa Series Tiêu đề đề mục Ngôn ngữ Phân loại NLM Phân loại DDC Tài liệu số (Toàn văn) Năm xuất bản Xem nhiều hơn Xem rút gọn Lọc -  Bỏ điều kiện lọc này Nhan đề Chỉ số Phân loại thập phân Dewey Số định danh Thông tin xuất bản Mục đến của Trang trước Trang tiếp Trang đầu Trang cuối Tiêu đề Thêm vào danh sách của tôi Đã trong danh sách của tôi Bạn vui lòng nhập thông tin tìm kiếm trong tập kết quả. Không tìm thấy kết quả tìm kiếm của bạn. Bạn vui lòng thử lại. Kết quả tìm kiếm cho: