Tìm kiếm nâng cao
Bạn đã lưu vào mục danh sách Bạn đã hủy mục danh sách Xin vui lòng đợi trong chốc lát... Trang cá nhân Bạn vui lòng nhập vào thông tin tìm kiếm. Toàn bộ Tài liệu số (Toàn văn) Xin chào, khách! Đăng nhập Đăng xuất

 • 1. Nàng công chúa lưu lạc : Tiểu thuyết

  Tác giả: Johanna Linsey; Thy Phương (dịch)

  Chỉ số Phân loại thập phân Dewey:  813 N106C/20

  Thông tin xuất bản:  H.: Thời Đại , 2000

  Dạng tài liệu: Sách truyền thống

  Ký hiệu: KS1V124123

  Từ khóa:  Tiếng Việt; Tiểu thuyết; Văn học;

  Lưu danh sách

  0
 • 2. Pháp luật đại cương

  Tác giả: ThS. Trần Văn Bình

  Chỉ số Phân loại thập phân Dewey:  342 PH109L/20

  Thông tin xuất bản:  TP. Hồ Chí Minh : Đại học Tài chính - Marketing , 2018

  Dạng tài liệu: Sách truyền thống

  Ký hiệu: KS1V051070

  Từ khóa:  Luật; Tiếng Việt; TV Lý luận chính trị;

  Lưu danh sách

  0
 • 3. Toán kinh tế

  Tác giả: ThS. Hoàng Đức Hải; Vũ Thị Bích Liên; Trần Gia Tùng

  Chỉ số Phân loại thập phân Dewey:  512.5 T406K/20

  Thông tin xuất bản:  H.: Giáo dục , 1997

  Dạng tài liệu: Sách truyền thống

  Ký hiệu: KS1V124124

  Từ khóa:  Tiếng Việt; TV Cơ bản; TV Khai thác vận tải; TV Khoa học hàng hải; TV Kinh tế vận tải; TV Kinh tế vận tải biển; TV Kinh tế xây dựng; TV Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng; TV Quản lý Hàng hải; TV Quản lý và kinh doanh vận tải; TV Toán học; TV Viện Hàng hải;

  Lưu danh sách

  0
 • 4. Lịch sử văn minh thế giới

  Tác giả: Vũ Dương Ninh (Chủ biên); Nguyễn Gia Phu, Nguyễn Quốc Hùng, Đinh Ngọc Bảo

  Chỉ số Phân loại thập phân Dewey:  950 L302S/20

  Thông tin xuất bản:  H.: Giáo dục Việt Nam , 2010

  Dạng tài liệu: Sách truyền thống

  Ký hiệu: KS1V124109

  Từ khóa:  Lịch sử; Tiếng Việt;

  Lưu danh sách

  0
 • 5. Côn Đảo xưa và nay

  Tác giả: Lê Trúc Vy (Biên soạn)

  Chỉ số Phân loại thập phân Dewey:  950 C454Đ/20

  Thông tin xuất bản:  H.: Tài nguyên Môi trường và Bản đồ Việt Nam , 2017

  Dạng tài liệu: Sách truyền thống

  Ký hiệu: KS1V124110

  Từ khóa:  Lịch sử; Tiếng Việt;

  Lưu danh sách

  0
 • 6. Bè tre Việt Nam du kí : 5500 dặm vượt Thái Bình Dương

  Tác giả: Tim Severin; Đỗ Thái Bình, Vũ Diệu Linh (dịch)

  Chỉ số Phân loại thập phân Dewey:  330 B200TR/20

  Thông tin xuất bản:  H.: Trẻ , 2014

  Dạng tài liệu: Sách truyền thống

  Ký hiệu: KS1V124103

  Từ khóa:  Du lịch; Tiếng Việt; TV Viện Hàng hải;

  Lưu danh sách

  0
 • 7. Tâm thức người Việt qua lễ hội đền chùa

  Tác giả: Chu Huy

  Chỉ số Phân loại thập phân Dewey:  911 T120TH/20

  Thông tin xuất bản:  H.: Phụ nữ , 2008

  Dạng tài liệu: Sách truyền thống

  Ký hiệu: KS1V124107

  Từ khóa:  Lễ hội; Tiếng Việt; Văn hóa;

  Lưu danh sách

  0
 • 8. Một số vấn đề về công tác quản lý lễ hội giai đoạn 2001-2006

  Chỉ số Phân loại thập phân Dewey:  911 M458S/20

  Thông tin xuất bản:  Hà Nội : Hà Nội , 2007

  Dạng tài liệu: Sách truyền thống

  Ký hiệu: KS1V124112

  Từ khóa:  Lễ hội; Tiếng Việt; Văn hóa;

  Lưu danh sách

  0
 • 9. Ý tưởng này là của chúng mình

  Tác giả: Huỳnh Vĩnh Sơn

  Chỉ số Phân loại thập phân Dewey:  650 Ý600T/20

  Thông tin xuất bản:  H.: Trẻ , 2013

  Dạng tài liệu: Sách truyền thống

  Ký hiệu: KS1V124101

  Từ khóa:  Kỹ năng sống; Tiếng Việt;

  Lưu danh sách

  0
 • 10. Trực giác chiến lược

  Tác giả: William Duggan; Nguyễn Kim Thi (Dịch)

  Chỉ số Phân loại thập phân Dewey:  650 TR552GI/20

  Thông tin xuất bản:  H.: Lao động , 2010

  Dạng tài liệu: Sách truyền thống

  Ký hiệu: KS1V124102

  Từ khóa:  Kỹ năng sống; Tiếng Việt;

  Lưu danh sách

  0
 • 11. Bạn đắt giá bao nhiêu?

  Tác giả: Vãn Tình; Mỹ Linh (Dịch)

  Chỉ số Phân loại thập phân Dewey:  650 B105Đ/20

  Thông tin xuất bản:  H.: Thế Giới , 2018

  Dạng tài liệu: Sách truyền thống

  Ký hiệu: KS1V124104

  Từ khóa:  Kỹ năng sống; Tiếng Việt;

  Lưu danh sách

  0
 • 12. Giải quyết mọi việc trong 20 phút = 20 Minute Manager : Getting Work Done

  Tác giả: Thùy Dương

  Chỉ số Phân loại thập phân Dewey:  650 GI103QU/20

  Thông tin xuất bản:  H.: Thế Giới , 2017

  Dạng tài liệu: Sách truyền thống

  Ký hiệu: KS1V124105

  Từ khóa:  Kỹ năng sống; Tiếng Việt;

  Lưu danh sách

  0
 • 13. 20 phút quản lý sếp = 20 Minute Manager : Managing Up

  Tác giả: Thùy Dương

  Chỉ số Phân loại thập phân Dewey:  650 20PH/20

  Thông tin xuất bản:  H.: Thế Giới , 2017

  Dạng tài liệu: Sách truyền thống

  Ký hiệu: KS1V124106

  Từ khóa:  Kỹ năng sống; Tiếng Việt;

  Lưu danh sách

  0
 • 14. Con gái bà Triệu thế kỷ 21 : Chuyện về những người phụ nữ Việt Nam ghi dấu ấn

  Tác giả: Irene Ohler; Đỗ Thùy Dương

  Chỉ số Phân loại thập phân Dewey:  650 C430G/20

  Thông tin xuất bản:  H.: Phụ nữ , 2016

  Dạng tài liệu: Sách truyền thống

  Ký hiệu: KS1V124108

  Từ khóa:  Kỹ năng sống; Tiếng Việt;

  Lưu danh sách

  0
 • 15. Các nhà khoa bảng Nam Định : Thời phong kiến

  Tác giả: Trần Mỹ Giống

  Chỉ số Phân loại thập phân Dewey:  370 C101NH/20

  Thông tin xuất bản:  H.: Quân đội Nhân dân , 2017

  Dạng tài liệu: Sách truyền thống

  Ký hiệu: KS1V124111

  Từ khóa:  Giáo dục; Lịch sử; Tiếng Việt;

  Lưu danh sách

  0
 • 16. Bức thông điệp bi thảm của cổ nhân : Sách tham khảo

  Tác giả: ERơNơ MunĐaSep; Hoàng Giang (dịch)

  Chỉ số Phân loại thập phân Dewey:  210 B552TH/20

  Thông tin xuất bản:  H.: Thế giới , 2008

  Dạng tài liệu: Sách truyền thống

  Ký hiệu: KS1V124114

  Từ khóa:  Tiếng Việt; Tôn giáo; TV Lý luận chính trị; TV Triết học;

  Lưu danh sách

  0
 • 17. Trong vòng tay Sambala : Sách tham khảo

  Tác giả: ERơNơ MunĐaSep; Hoàng Giang (dịch)

  Chỉ số Phân loại thập phân Dewey:  210 TR431V/20

  Thông tin xuất bản:  H.: Thế giới , 2009

  Dạng tài liệu: Sách truyền thống

  Ký hiệu: KS1V124113

  Từ khóa:  Tiếng Việt; Tôn giáo; TV Lý luận chính trị; TV Triết học;

  Lưu danh sách

  0
 • 18. Chúng ta thoát thai từ đâu : Sách tham khảo

  Tác giả: ERơNơ MunĐaSep; Hoàng Giang (dịch)

  Chỉ số Phân loại thập phân Dewey:  210 CH513T/20

  Thông tin xuất bản:  H.: Thế giới , 2007

  Dạng tài liệu: Sách truyền thống

  Ký hiệu: KS1V124117

  Từ khóa:  Tiếng Việt; Tôn giáo; TV Lý luận chính trị; TV Triết học;

  Lưu danh sách

  0
 • 19. Chuyên gia pháp y

  Tác giả: Vương Văn Kiệt; Thạch Hà (dịch)

  Chỉ số Phân loại thập phân Dewey:  813

  Thông tin xuất bản:  H.: Hội Nhà Văn , 2017

  Dạng tài liệu: Sách truyền thống

  Ký hiệu: KS1V124122

  Từ khóa:  Tiếng Việt; Truyện trinh thám; Văn học;

  Lưu danh sách

  0
 • 20. Nơi em thuộc về

  Tác giả: Johanna Lindsey; Hông Nhung (dịch)

  Chỉ số Phân loại thập phân Dewey:  813.301 N462E/20

  Thông tin xuất bản:  H.: Lao động , 2016

  Dạng tài liệu: Sách truyền thống

  Ký hiệu: KS1V124121

  Từ khóa:  Tiếng Việt; Tiểu thuyết; Văn học;

  Lưu danh sách

  1

Danh mục

Tác giả

Từ khóa

Năm xuất bản

Nhà xuất bản

Phân loại DDC

Series

Ngôn ngữ

Lưu danh sách Hủy danh sách --Sắp xếp bởi-- Trang Ký hiệu Danh mục  Download (Tải file) Dữ liệu điện tử Địa chỉ truy cập Không tìm thấy biểu ghi nào. Dạng tài liệu ISSN Tác giả Nhà xuất bản Từ khóa Series Tiêu đề đề mục Ngôn ngữ Phân loại NLM Phân loại DDC Tài liệu số (Toàn văn) Năm xuất bản Xem nhiều hơn Xem rút gọn Lọc -  Bỏ điều kiện lọc này Nhan đề Chỉ số Phân loại thập phân Dewey Số định danh Thông tin xuất bản Mục đến của Trang trước Trang tiếp Trang đầu Trang cuối Tiêu đề Thêm vào danh sách của tôi Đã trong danh sách của tôi Bạn vui lòng nhập thông tin tìm kiếm trong tập kết quả. Không tìm thấy kết quả tìm kiếm của bạn. Bạn vui lòng thử lại. Kết quả tìm kiếm cho: